POTENCIEM L'INCLUSIO

Potencien l'inclusió dels alumnes en l'escola ordinaria sempre que aquesta sigui la millor alternativa per desenvolupar al maxim les seves capacitats i potenciar la seva relació amb els companys.