DOBLE VIA ESCOLARITAT

Adaptació dels currículums escolars (primària i secundaria) per tots aquells alumnes que, mitjançant els suports necessaris, puguin accedir als coneixements bàsics d'aquest nivell d'aprenentatge.

Una escolarització, que té com a objectius bàsics, la estimulació de les seves capacitats comunicatives i socials, que es treballaran paral·lelament amb el  desenvolupament d'habilitats cognitives i manipulatives.