ESCOLA COMPARTIDA

Considerem imprescindible que l'escolaritat sigui flexible, és a dir, que permeti als alumnes que ho requereixin, beneficiar-se de les avantatges que li suposa el compartir activitats amb altres centres ordinaris, sense haver de renunciar a la atenció individualitzada i als serveis que rep a la nostra escola.