ACTIVITATS ORGANITZADES PER L'AMPA

L'Associació de Pares és la titular del centre, però a més promou, dintre de l'àmbit de la cogestió amb el Claustre, activitats adreçades a potenciar la relació entre tot el col·lectiu. Amb aquesta finalitat i amb el desig de donar suport i informació a les famílies dels alumnes, s'organitzen diverses activitats com: Trobada d'acollida de pares nouvinguts, Festes a l'escola, La Castanyada, La Mona, Sopar de Fi de Curs en el que es reuneixen  alumnes, exalumnes, famílies, professors, col·laboradors i convidats.