Nova adreça: Carrer del Montnegre 36-42 · 08029 Barcelona · Telèfon 93.203.75.64