Programes de Formació i Inserció

SUBVENCIONAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) són estudis dirigits a joves que no han obtingut la titulació de la ESO i es volen continuar formant cap a la via de la formació professional.

Els seus principals objectius són proporcionar-te les competències que et permetin la incorporació al món laboral o a continuar amb la teva formació.
Per accedir a aquests programes cal que l’alumne compleixi amb els següents requisits:

    • Ser major de 16 anys i menor de 21 anys.
    • No haver obtingut el títol de la ESO.

Perfil professional que impartim a la nostra escola:

AUXILIAR EN ACTIVITATS D’OFICINA I EN SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS.

Tasques destacades:

puntRebre informació i documentació exterior i distribuir-la.
puntRealitzar enviaments d'informació i documentació.
puntRebre i distribuir trucades telefòniques.
puntAtendre una recepció.
puntReprografia de documents interns i externs.
puntConfeccionar documents amb ordinador.
puntRealitzar gestions.
puntArxivar.
puntUtilitzar l'ordinador de l'empresa.

Mòduls:

Tècniques d'arxiu.
punt Economia domèstica.
puntDocumentació personal.
puntComunicació oral i escrita.
puntMecanografia.
puntOfimàtica
punt Tècniques administratives.
puntEnquadernació i Plastificació.
puntPrevenció de Riscos Laborals.