HISTÒRIA DEL CENTRE

L'Escola Paideia va iniciar la seva activitat en el camp de l'educació especial, l'octubre de 1957, sota la direcció de la Sra. Irene Gimeno Javierre, mestra i llicenciada en Pedagogia i Llengües Clàssiques, al carrer Bertran nº 119 de Barcelona, acollint un grup reduït de nens amb disminució psíquica de grau lleuger o amb trastorns de l'àrea del llenguatge.

Des del principi, es va entrar en relació amb grups de metges i pedagogs de tot  l'Estat Espanyol, i d'altres països, que treballaven en la reeducació de nens amb deficiències instrumentals o caracterials que no els hi permetien seguir una escolaritat ordinària.

Entre les seves aportacions, valorem molt significativament el seu interès pel desenvolupament psicomotriu, del que, juntament amb la Sra. Ester Oliveras, varen ser pioneres, introduint a Espanya el mètode “Le Bon Depart”. Aquest sistema, basat en la interrelació entre el cos, el ritme, i l'estructuració espacial, s'ha convertit en una referència indispensable en la nostra tasca pedagògica. Des de les hores, també, l'escola es va convertir en un centre difusor, promovent cursets i seminaris, per tal de fer arribar aquest mètode a la resta d'ensenyants.

En el mes de març del curs 1963-64, davant l'expansió de l'escola i de la demanda insistent de places, es va traslladar al carrer Panamà nº 9 de Barcelona, on continua a l'actualitat.

El dia 12 Agost de 1971 rep l'autorització definitiva, publicada al BOE del dia 02.10.1971 per impartir ensenyament en els nivells E.G.B./Educació Especial en 12 unitats.

A l'any 1980, en morir la Sra. Irene Gimeno, la titularitat de l'escola passa a l'Associació de Pares d'Alumnes, els quals la representen  fins a l'actualitat.

Al setembre de 1986, l'escola signa el primer Concert Educatiu amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que hem  renovat i ampliat quan les circumstàncies ho han permès, fins arribar al present Concert, signat el curs 2002-03, i en el que l'escola compta amb 13 aules, 15 tutors d'aula, 2 fisioterapeutes, 3 logopedes i 7 educadors.

Des del curs 97-98 l'escola va aconseguir l'autorització per a impartir un curs de Garantia Social autoritzat pel Departament d'Ensenyament en fase experimental