PERSONAL A CÀRREC DE L'AMPA

-Neteja: 3 persones (4.5 h./ dia)

-Secretaria: 2-3 h/ dia.