L'AMPA: És l'entitat jurídica titular del Col·legi. Està composta per tots els pares i tutors dels alumnes. Exerceix la seva sobirania a través de l'Assemblea General.

JUNTA MIXTA DE GESTIÓ: La gestió i el funcionament del centre, recau en una comisió paritària delegada per l'Assemblea General, formada per pares i personal de l'escola.

Membres de la Junta Mixta:

 • Francesc Pérez (President)
 • Montse Filgueira (Sotspresidenta)
 • Marta Herrero (Secretària)
 • Pere Bartrolí (Tresorer)
 • Rafael València (vocal)
 • Isabel Madrid (Vocal)
 • Xavier Isach (Vocal)
 • Montserrat Regales (Vocal)
 • Noemí Ordoñez (Vocal)
 • Natàlia Obregón (Vocal)

CONSELL ESCOLAR:

És l'òrgan màxim de control, gestió i govern. Composició:

Representant de la Direcció del Centre:

  • Isabel Madrid

Representants de la Titularitat

  • Francesc Pérez
  • Montse Figueira
  • Pere Bartrolí

Representants de l'AMPA:

  • Carme Butiñà
  • Chus Martínez
  • Marta Mellado
  • Carmen López

Representants del Personal Docent:

  • Neus Martí
  • Natàlia Obregón
  • Noemí Ordoñez
  • Eva Vallespir

Representant del Personal d'Administració i Serveis

 • Olga Giménez

Representant del Personal d'Atenció Educativa Complemenària

 • Raquel Vargas

 

EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE:

 • Directora: Isabel Madrid
 • Sots-director: Xavier Isach
 • Cap d'Estudis: Montserrat Regalés