L'AMPA: És l'entitat jurídica titular del Col·legi. Està composta per tots els pares i tutors dels alumnes. Exerceix la seva sobirania a través de l'Assemblea General.

JUNTA MIXTA DE GESTIÓ: La gestió i el funcionament del centre, recau en una comisió paritària delegada per l'Assemblea General, formada per pares i personal de l'escola.

Membres de la Junta Mixta:

 • Jordi Ferrer
 • Montse Filgueira
 • Mar Palet
 • Heidi Sisniega
 • Eva Vivar
 • Sergi Gaya
 • Montserrat Regalés
 • Isabel Madrid
 • Noemí Ordoñez
 • Marta Salvo

CONSELL ESCOLAR:

És l'òrgan màxim de control, gestió i govern. Composició:

Representant de la Direcció del Centre:

  • Isabel Madrid

Representants de la Titularitat

  • Montse Figueira
  • Heidi Sisniega

Representants de l'AMPA:

  • Xavier Vilà Planella
  • Marta Borràs Monill
  • Mar Giné i Guix
  • Enric Cuadra i Gascón

Representants del Personal Docent:

  • Silvia Arellar
  • Albert Fernández
  • Lidia Armengol Molina
  • Álvaro Albores Martínez

Representant del Personal d'Administració i Serveis

 • Manuela López Gil

Representant del Personal d'Atenció Educativa Complemenària

 • Hermínia Giménez

 

EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE:

 • Directora: Isabel Madrid
 • Sots-director: Sergi Gaya
 • Cap d'Estudis: Montserrat Regalés
 • Coordinadora primària: Noemí Ordoñez
 • Coordinadora secudària: Marta Salvo