SITUACIÓ DEL COL·LEGI PAIDEIA

La nostra escola està ubicada al Districte de les Corts

Carrer del Montnegre 36-42

08029 Barcelona

Tel. 93.203.75.64 i 93.205.12.39

Fax. 93.205.12.39

E-mail: colpaideia@xtec.cat