Benvolgudes famílies,

D’acord amb les propostes recollides en la darrera assemblea del passat mes de juny, ens posem en contacte amb vosaltres per presentar-vos un nou projecte engrescador per a tots que iniciaren durant el curs escolar 2016-17, l’Escola de Famílies.

Què és l’Escola de Famílies?

L’Escola de Famílies, pretén ser un espai on es puguin desenvolupar estratègies i sinergies, que donin resposta a les inquietuds i dubtes que es plantegen moltes famílies al tenir un fill/a amb discapacitat, abordant la situació des d’una perspectiva integral.

Intentarem donar resposta i assessorament a totes aquelles necessitats, educatives, socials, legals, etc..... que es plantegin, no només de des d’un punt de vista professional, sinó també compartint experiències i buscant solucions.

L’Escola de Famílies vol ser i té que ser un espai vostre, on puguem compartir el dia a dia de les famílies amb fills amb discapacitat, buscant solucions i projectes de futur.

Quins serveis ofereix l’Escola de Famílies?

A) Espai: Un cafè?

Els grups de suport, son grups on participen familiars que comparteixen una situació similar: en el nostre cas tenir un fill/a amb capacitats especials.

Fer un cafè és la nostra proposta distesa, lliure, on amb respecte i confidencialitat, volem parlar i treballar les emocions que genera ser pares o tutors d’un fill/a amb discapacitat. Volem crear un espai per intercanviar informació i beneficiar-se del suport entre iguals.

La situació de cada persona potser única, diferent, però els sentiments que es generen són iguals i pertànyer a un grup d’iguals permet compartir, adonar-se de les pròpies necessitats, ser coneixedor que cal tenir una bona autoestima i, sobretot, descobrir que no s’està sol.

B) Espai: Xerrades

Coneixedors del interès que desperten determinats temes a les famílies de fills amb capacitats especials organitzarem, cada tres mesos, una xerrada específica.

Volem convidar a l’expert d’un tema en concret, per a que puguem exposar-li dubtes, poder tractar obertament de temes diversos que puguin ser d’interès comú, i buscar aquelles respostes que es necessitin.

C) Espai: Tallers.

Si d’alguna xerrada es detecta que els familiars necessiten fer un taller per poder posar en pràctica el comentat de manera teòrica, oferirem ampliar la seva formació mitjançant un taller.

Podria organitzar-se un mes després de la xerrada en qüestió o si es detecta la petició específica d’un grup de familiars planificar-lo en temps i forma.

D) Espai: Suport Legal i Social.

Aquest espai està ideat per respondre les preguntes i dubtes sobre temes jurídics i tràmits relacionats amb el fill/a amb discapacitat.

Es facilitarà la trobada amb un advocat especialitzat, un fiscalista i un treballador social per poder atendre les consultes de les famílies.

Estic interessat, cóm em puc apuntar?

Us demanem, si us plau, que mireu el vostre correu electrònic i l’agenda dels vostres fills de manera periòdica. A mesura que anem organitzant i tancant les dates dels Espais Xerrades i Tallers contactarem amb vosaltres ampliant la informació al respecte i demanant la vostra confirmació d’assistència.  No caldrà inscripció, només confirmació d’assistència i us podreu apuntar a allò que sigui del vostre interès.

En tant a l’Espai: Un cafè? S’han creat els primers grups i si hi hagués algú interessat en sumar-se haurà de contactar amb l’Equip de Coordinació d’Escola de Famílies a través de la secretaria del centre.

Finalment per als ja integrants dels grups de l’Espai: Un cafè? Us avancem el Calendari Curs 2016-2017 (A excepció que sigui festiu, mirarem de respectar que sigui el primer divendres de cada més per marcar una periodicitat constant):

1ª Trobada: 04 de Novembre de 2016.

2ª Trobada: 02 de Desembre de 2016.

3ª Trobada: 13 de Gener de 2017.

4ª Trobada: 03 de Febrer de 2017.

5ª Trobada: 03 de Març de 2017.

6ª Trobada: 07 d’Abril de 2017.

7ª Trobada: 05 de Maig de 2017.

8ª Trobada: 02 de Juny de 2017.

Salutacions,

Equip Coordinació Escola de Famílies Paideia

Xerrada sobre drets i ajuts (PDF)

Xerrada sobre drets i ajuts (PPT)